2013-10-02

Cooperar para transformar -Gorka Otxoa- Lankidetza aldaketarako

Información ofrecida por ALBOAN ONG

-Gorka Otxoa, actor vasco, también dice NO a los recortes en cooperación internacional. #CooperarParaTransformar, campaña audiovisual impulsada por la Coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi con la colaboración de conocidas personas de la sociedad vasca de diversa índole, pretende mostrar a la ciudadanía el trabajo de la cooperación vasca, su contribución y su necesidad en este contexto de crisis, ya que gracias a ella cientos de personas estaban teniendo una oportunidad en materia de derechos humanos.

-Gorka Otxoa aktoreak ere EZETZ dio nazioarteko lankidetzan murrizketei. #CooperarParaTransformar izeneko ikus-entzunezko kanpaina Euskadiko garapenerako GKEen Koordinakundeak bultzatzen du, ezagunak diren pertsonen parte-hartzearekin. Honen helburua gizarteari lankidetzaren lana, honen ekarpena eta beharra krisi testuinguru honetan ezagutaraztea da. Euskal lankidetzari esker, ehunka pertsonek aukera bat izaten ari baitira giza eskubideak defendatzen jarraitzeko.

Más información/Informazio gehiago: www.ongdeuskadi.org