2013-10-01

07 - DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA - ELIZAREN DOKTRINA SOZIALA

¿DE QUÉ HABLAMOS?
ZERTAZ ARI GARA?

Desde finales del siglo XIX, la Iglesia sigue de cerca la evolución de las llamadas “cuestiones sociales”, la realidad económica, política, cultural, ambiental, las relaciones norte-sur, la paz…. La encíclica Rerum Novarum (RN), del Papa León XIII (1891), se suele considerar como el primer documento de la Doctrina Social de la Iglesia al tratarse de forma directa los graves problemas sociales que afectaban a gran parte de la humanidad.

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) tiene una intención pastoral, no pretende tanto ilustrar la conciencia sino mover la voluntad. No cabe tampoco mantenerse en normas universales con validez inmediata para todos: eso no basta. La DSI pretende propiciar un proceso a través del cual cada creyente y cada persona de buena voluntad, llegue a opciones concretas de acción. Es lo que Pablo VI llamaba “discernimiento”. Discernir no es sólo analizar la realidad, ni tiempo para profundizar en la doctrina o emitir un juicio moral sobre lo que nos rodea: es todo eso, sí, pero como camino para llegar a una opción concreta de actuación.

XIX. mendearen azkenetik aurrera. Eleizak hurretik jarraitzen dihardu “gai sozialak” deitutakoen bilakaera, egoera ekonomikoa, politikoa, kulturala, ingurunekoa, iparralde-hegoaldea hartu-emonak, bakea… Leon XIII.a Aita Santuaren Rerum Novarum (RN) entziklika (1891) hartzen da Eleizaren Doktrina Sozialeko (EDS) lehenengo idazkitzat, zuzenean jorratzen ebazalako gizadiaren zati handi batek jasaten ebazan gizarte arazo larriak.

EDSak xede pastorala dau eta bere asmoa, kontzientzia ilustratzea ez ezik, borondatea mugiarazotea da. Ez da egokia be, guztiontzat berehalako balioa daukien arau unibersaletan irautea: hori ez da nahikoa. EDSak prozesu bat ahalbideratu gura dau, fededun bakoitxak eta borondate oneko lagun bakotxak ekintzarako bideak hautatu daizan. Paulo VI.ak “bereizketa” deitzen dauana da. Bereiztea ez da, beste barik, errealidadea aztertzea edo doktrinak sakontzeko sasoia edo gure inguruko gorabeherei buruzko epai morala emoteko unea: guzti hori da, baina jarduerarako aukera zehatzera heltzeko bide lez.