2013-06-18

06 - DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA - ELIZAREN DOKTRINA SOZIALA

UN FARO ANTE LA CRISIS
ARGIA KRISIARI AURRE EGITEKO


“El combate contra la miseria, urgente y necesario, es insuficiente. Se trata de construir un mundo donde todo hombre, sin excepción de raza, religión o nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana”.

Behartasun gorriaren aurkako burruka, premiazkoa eta nahitaezkoa, ez da nahikoa. Gizaki orori, arraza, erlijino edo herritartasunagaitik salbuespenik egin barik, gizalegez bizitzeko aukera emongo deutsan mundua eregitean datza”.
Pablo VI - Populorum Progressio (1967), nº 47Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera
Langile Pastoraltzako Elizbarrutiko Idazkaritza.
Bilbao. Ekaina 2013 Junio