2013-05-17

05 - DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA - ELIZAREN DOKTRINA SOZIALA

UN FARO ANTE LA CRISIS
ARGIA KRISIARI AURRE EGITEKO


“Ante los casos de necesidad, no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos del culto divino; al contrario, podría ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa a quien carece de ello”.

Larriuneetan, ez jako lahentasunik emongo premiazkoak ez diran eleizetako apaingarriei eta jainkozko gurtzarako gauza baliotsuei; alderantziz, nahitaezkoa izan leiteke ondasunok saltzea, jatekoa, edatekoa, jantzia eta etxea beharrizan gorrian dagoanari emoteko”.
Juan Pablo II - Sollicitudo Rei Socialis nº 31Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera
Langile Pastoraltzako Elizbarrutiko Idazkaritza.
Bilbao. Maiatza 2013 Mayo