2013-04-24

04 - DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA - ELIZAREN DIKTRINA SOZIALA

UN FARO ANTE LA CRISIS
ARGIA KRISIARI AURRE EGITEKO


“El hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y (...) cualquier otra eventualidad que le prive, sin culpa suya, de los medios necesarios para su sustento”.

Gizakiak, gaixotasuna, minusbaliotasuna, alarguntasuna, zahartzaroa, langabezia eta (...) erru barik, bizibidea ateratea galarazoten deusten bitartekoak ukatzen deutsazan beste edozein jazoera jasan eskero, bere buruaren segurtasunerako eskubidea dauka”.
Juan XXIII - Pacem in terris nº 11Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera
Langile Pastoraltzako Elizbarrutiko Idazkaritza.
Bilbao. Urtarrila 2013 Marzo