2013-03-21

03 - DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA - ELIZAREN DOKTRINA SOZIALA


UN FARO ANTE LA CRISIS
ARGIA KRISIARI AURRE EGITEKO


“Toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino”.

Pertsonaren oinarrizko eskubideetan egiten den edozein bereizkeria mota, soziala nahiz kulturala, sexu, arraza, kolore, maila sozial, hizkuntza nahiz erlijioagatik, gainditu eta baztertu beharra dago, Jainkoaren asmoen aurkakoa da-eta”.
Gaudium et Spes nº 29Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera
Langile Pastoraltzako Elizbarrutiko Idazkaritza.
Bilbao. Urtarrila 2013 Marzo