2013-02-18

02 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA - ELIZAREN DOKTRINA SOZIALA

UN FARO ANTE LA CRISIS
ARGIA KRISIARI AURRE EGITEKO


“El primer capital que se ha de salvaguardar es el hombre, la persona en su integridad, pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica social”.

“Zaindu behar dan lehenengo kapitala gizakia da, gizakia oso-osorik, gizakia dalako bizitza ekonomiko eta sozialaren egilea, bihotza eta helburua”.
Benedicto XVI. Cáritas in Veritate, 25Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera
Langile Pastoraltzako Elizbarrutiko Idazkaritza.
Bilbao. Urtarrila 2013 Febrero