2011-12-08


"La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies" Mt 9,37-38
" Uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Erregutu, bada, uzta-jabeari bidal ditzala langileak   bere uztara" Mt 9,37-38

Manos sacerdotales...                                 Apaiz eskuak...

Manos de hombre de Dios                          Jainkoaren gizonaren eskuak
que vive en total disponibilidad                   bere izana eta bere egina
entregando a Dios su ser y su hacer.          Jainkoari erabat emanez bizi dena.

Manos de amigo que se abren al Amigo      Lagunari zabaltzen zaizkion esku lagunak
en actitud orante y confiada,                       otoitz eta konfiantzako jarreran,
dejándose configurar por Cristo.                 Kristok taxatu dezan utziz.

Manos consagradas                                     Esku gantzutuak
para bendecir, bautizar, ungir,                    bedeinkatzeko, bataiatzeko, gantzutzeko,
perdonar,consagrar el pan y el vino.          barkatzeko, ogia eta ardoa sagaratzeko.

Manos que piden más manos                     Esku gehiago eskatzen dituzten eskuak,
entregasas, comprometidas con el Reino   erabat emandako eskuak, Erreinuarekin konprometituak
dispuestas a ponerse "manos a la obra".    "lanerako prest" dauden eskuak.

¡Manos sacerdotales, manos ungidas,        Apaiz eskuak, esku gantzutuak,
manos de Cristo!                                        Kristoren eskuak!