2011-11-07

Si siete veces vuelve a decirte: «lo siento», lo perdonarás

Lectura del santo evangelio según san Lucas 17,1-6

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
- Es inevitable que sucedan escándalos; pero ¡ay del que los provoca!
Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar.
Tened cuidado.
Si tu hermano te ofende, repréndelo; si se arrepiente, perdónalo; si te ofende siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte: «lo siento», lo perdonarás.
Los apóstoles le pidieron al Señor:
- Auméntanos la fe.
El Señor contestó:
- Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os obedecería.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 17,1-6

Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei:
- «Ezinbestekoa da munduan okerbideratzeak izatea; baina zoritxarrekoa, okerbideratzen duena! Hobe luke, txiki hauetako bat okerbideratu baino, errotarria lepotik lotuko baliote, eta itsasora botako balute.
Kontu zuen buruarekin!
Zure anaiak huts egiten badizu, zentza ezazu; eta damutzen bada, barka iezaiozu. Eta egunean zazpi aldiz huts egiten badizu, eta zazpi aldiz etortzen bazaizu "damu dut" esanez, barka iezaiozu».
Apostoluek esan zioten Jaunari:
- «Indartu ezaiguzu sinismena»
Eta Jaunak:
- «Mostaza-hazia haineko sinesmena bazenute, masusta-zuhaitz honi esango zeniokete: "Atera zaitez ondotik, eta bota erroak itsasoan", eta egingo luke zuen esana».