2011-11-09

Hablaba del templo de su cuerpo

Lectura del santo evangelio según san Juan 2,13-22

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo:
- Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
- ¿Qué signos nos muestras para obrar así?
Jesús contestó:
- Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.
Los judíos replicaron:
- Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik Jn 2,13-22

Aldi hartan, judutarren Pazkoa hurbil zegoen, eta Jesus Jerusalena igo zen. Jauretxean idi, ardi eta uso-saltzaileak aurkitu zituen, eta dirulariak eserita. Zigor bat lokarriz egin eta jauretxetik bota zituen denak, ardi eta idiekin, diruak sakabanatuz eta mahiak irauliz. Eta uso-saltzaileei honela esan zien:
- «Ken horiek hortik! Ez bihurtu azoka-etxe nire Aitaren etxea».
Eta ikasleak, idatzirik dagoenaz gogoratu ziren: “Zure etxearekiko maite-minak jango nau”.
Orduan judutarrek, tartetik sartuta, honela esan zioten:
- «Zer ezaugarri ematen diguzu, hori egiteko?».
Eta Jesusek:
- «Xehatu ezazue jauretxe hau, eta hiru egun barru jasoko dut».
Judutarrek erantzun zioten:
- «Berrogei eta sei urte behar izan ziren jauretxe hau egiteko, eta Zuk hiru egunean jaso?».
Baina Jesusek bere gorputzaren jauretxea esan nahi zien. Hilen artetik berpiztu zenean gogoratu ziren ikasleak honetaz, eta sinistu zuten Liburu Santuak eta Jesusek esandako hitza.