2011-10-21

Si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente?

Lectura del santo evangelio según san Lucas 12,54-59

En aquel tiempo, decía Jesús a la gente:
- Cuando veis subir una nube por el poniente, decís en seguida: «Chaparrón tenemos», y así sucede. Cuando sopla el sur decís: «Va a hacer bochorno», y lo hace.
Hipócritas: si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer?
Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras vais de camino; no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel.
Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 12,54-59

Aldi haretan, Jesusek esan eutson jenteari:
- «Hodeia sartaldetik datorrela ikusten dozuenean, behingoan esaten dozue: “Euria dator”; eta holantxe jazoten da. Egoak joten dauanean, esaten dozue: “Sargori egingo dau”; eta holantxe egiten dau. Itxurazale maltzurrok! Badakizue lurrari eta zeruari antz emoten, eta zelan ez deutsazue antzik emoten oraingo sasoi honi? Zergaitik ez dozue zeuon buruaz epaitzen zer dan zuzena?
Zeure arerioagaz agintariakana zoazala, egizuz bidean ahaleginak, haregaz bakeak egiteko, epaileagana eroan ez zagizan; epaileak ertzainaren esku itziko zaitulako, eta ertzainak giltzapean sartuko. Hara zer dinotsuedan: ez dozu handik urtengo, azken laukoa ordaindu arte».