2011-10-20

No he venido a traer paz, sino división

Lectura del santo evangelio según san Lucas 12,49-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- He venido a prender fuego en el mundo: ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla!
¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división.
En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 12,49-53

Aldi haretan, Jesusek honan esan eutsen bere ikasleei:
- «Lurrean sua jartera etorri naz, eta nahiago neuke honezkero sutan balego! Bateo bat hartu beharra daukat, eta zelango larria hori bete artean!
Lurrera bakea ekartera etorri nazala uste al dozue? Ezetz dinotsuet, zatiketea baino. Hemendik aurrera, bost bizi diran etxe baten, zatituta egongo dira: hiru biren aurka, eta bi hiruren aurka; aita semearen aurka, eta semea aitaren aurka; ama alabearen aurka, eta alabea amaren aurka; amaginarrebea erranaren aurka, eta errana amaginarrebearen aurka».