2011-10-27

No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén

Lectura del santo evangelio según san Lucas 13,31-35

En aquella ocasión, se acercaron unos fariseos a decirle:
- Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte.
Él contestó:
- Id a decirle a ese zorro: «Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios; pasado mañana llego a mi término».
Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén.
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían!
¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas! Pero no habéis querido.
Vuestra casa se os quedará vacía.
Os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis: «Bendito el que viene en nombre del Señor».

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 13,31-35

Egun haretan, farisear batzuk joan jakozan Jesusi, esanez:
- «Urten egizu, zoaz hemendik, Herodesek hil egin nahi zaitu».
Jesusek erantzun:
- «Zoaze eta esan azeri horri: "Hara, gaur eta bihar jarraituko dot deabruak jaurtiten eta geisoak osatzen, eta etzi izango da nire azken betea".
Baina gaur, bihar eta etzi, neure bidean aurrera joan behar dot, profetarik ezin daitekelako hil Jerusalendik kanpora.

Jerusalen, Jerusalen!, profetak hilten dozuzana, eta zugana bialduei harrika egiten! Zenbat bider batu nahi izan ditudan zure semeak, oiloak txitak hegapean lez, eta zuek ez dozue nahi izan! Baina, begira: hutsik gelditu jatzue etxea!
Eta Neuk dinotsuet: ez nozue gehiago ikusiko, hurrengo hau esateko eguna etorri arte: “Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena!”».