2011-10-25

Crece el grano, y se hace un arbusto

Lectura del santo evangelio según san Lucas 13,18-21

En aquel tiempo, Jesús decía:
- ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé?
Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto; crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas.
Y añadió:
- ¿A qué compararé el Reino de Dios?
Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 13,18-21

 Aldi haretan, Jesusek honan berba egin eban:
- «Zeren antzekoa da Jainkoaren Erreinua? Zeren irudiko egingo dot? Mostaza-haziaren antzekoa da; gizon batek bere baratzean ereiten dau; hazi egiten da eta zugatz egiten; eta txoriak haren adarretan egiten dabe habia».
Eta honan inoan gainera:
- «Zeren irudiko egingo dot Jainkoaren Erreinua? Legaminaren antzekoa da: emakume batek hartu, eta hiru lakari urunetan sartzen dau, eta legaminak ora guztia harrotzen dau».