2011-09-29

Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre

Lectura del santo evangelio según san Juan 1,47-51

En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él:
- Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.
Natanael le contesta:
- ¿De qué me conoces?
Jesús le responde:
- Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Natanael respondió:
- Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Jesús le contestó:
- ¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores.
Y le añadió:
- Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik Joan 1,47-51
Ikusi zuen Jesusek Natanael zetorkiola, eta esan zuen:
–Hona benetako israeldar bat, faltsukeriarik gabea.
Natanaelek galdetu zion:
–Nondik ezagutzen nauzu?
Jesusek erantzun:
–Felipek deitu aurretik ikusi zintudan pikupean.
Natanaelek esan zion:
–Maisu, zu Jainkoaren Semea zara, zu Israelgo erregea zara.
Jesusek ihardetsi zion:
–Pikupean ikusi zintudala esan dizudalako sinesten al duzu? Handiagorik ere ikusiko duzu!
Eta gaineratu zuen:
–Bene-benetan diotsuet: Zerua irekia ikusiko duzue, eta Jainkoaren aingeruak gora eta behera Gizonaren Semearen gainean.