2011-09-24

Al Hijo del hombre lo van a entregar. Les daba miedo preguntarle sobre el asunto

Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,43b-45

En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos:
- «Meteos bien esto en la cabeza: al Hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres».
Pero ellos no entendían este lenguaje; les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido.
Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 9,43b-45

Jesusek egiten zituenengatik txunditurik zeuden denak. Hark esan zien ikasleei: «Hartu ongi gogoan hitzok: Gizonaren Semea gizakien eskuetara emango dute». Haiek, ordea, ez zuten ulertzen zer ari zitzaien; ilun gertatzen zitzaien, eta ezin ziren esanahiaz jabetu; galdetzera, berriz, ez ziren ausartzen.