2011-07-11

Vosotros, los que me habéis seguido, recibiréis cien veces más - Zuek, gauza guztiak itzita, Neugana etorri zareenok, ehun halako jasoko dozue

Lectura del santo evangelio según san Mateo 19,27-29

En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús:
- Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?
Jesús les dijo:
- Os aseguro: cuando llegue la renovación, y el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel.
El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 19, 27-29

Aldi haretan, Pedrok esan eutsan Jesusi: Hara, guk dana itzi dogu, Zuri jarraitzeko. Zer izango da guretzat?
Jesusek erantzun eutsen: Benetan dinotsuet: Jainkoak mundu hau erabarritzean, Gizonaren Semea bere aintzazko tronuan jesartean, zuek ere, nire jarraitzaileok, hamabi tronutan jesarriko zaree, Israelgo hamabi leinuak epaitzeko. Eta Nigaitik etxea, senideak, aita, ama, seme-alabak eta lurrak izten dituanak, ehun halako hartuko dau eta betiko bizia jasoko ondare lez.