2011-07-16

Les mandó que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta - Zorrotz agindu eutsen ez agertzeko Bera nor zan. Holan bete zan profetek esandakoa.

Lectura del santo evangelio según san Mateo 12,14-21
En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús.
Pero Jesús se enteró, se marchó de allí, y muchos le siguieron.
Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran.
Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías:
- Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto.
Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones.
No porfiará, no gritará, no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho; en su nombre esperarán las naciones.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 12, 14-21

Aldi haretan, fariseuek, sinagogaitik urten ebenean, alkar hartu eben Jesusen kontra, Ha zelan galduko.
Jakin eban hori Jesusek eta alde egin eban handik. Jente askok jarraitu eutsan, eta Jesusek danak osatu ebazan, eta agindu eutsen ez egiela ezagutzera emon. Holan, Jainkoak Isaias profetearen bidez esana bete zan:
«Hona hemen nire zerbitzaria, Neuk aukeratua, nire maitea, atsegin dodana.
Honegan ipiniko dot neure espiritua: zuzenbidea iragarriko deutse herriei.
Ez dau hasarrerik sortuko, ez oihurik egingo, ez da kaleetan haren berbea entzungo.
Kanabera arrakalatua ez dau hausiko, doi-doi biztuta dagoan argi-metxea ez dau amatauko, zuzenbidea nagusituazo arte. Bera izango dabe itxaropen nazinoek».