2011-07-13

Has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla - Gauza honeek jakintsuei eta burutsuei gorde, eta jente xumeari erakutsi deutsazuz.

Lectura del santo evangelio según san Mateo 11,25-27

En aquel tiempo, exclamó Jesús:
- Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor.
Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquél a quien el Hijo se lo quiera revelar.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 11, 25-27

Aldi haretan, Jesusek esan eban: «Bedeinkatua Zu, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza honeek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jente xumeari agertu deutsazuz-eta. Bai, Aita, holan izan dozu gogoko. Nire Aitak dana emon deust, eta ez dau inork Semea ezagutzen, Aitak baino; ezta Aita ere, Semeak baino eta Semeak agertu gura deutsanak baino».