2011-07-08

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Mateo 10,16-23
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus Apóstoles:
- Mirad que os mando como ovejas entre lobos; por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas.
Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa; así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles.
Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis: en su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir; no seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros.
Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos; se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán.
Todos os odiarán por mi nombre: el que persevere hasta el final, se salvará.
Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra.
Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 10, 16-23
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen apostoluei: «Hara, ardiak otso artera lez bialtzen zaituet. Izan zaiteze, bada, sugeak baizen zuhur eta usoak baizen apal.
Kontuz jenteagaz! Auzitegietara eroango zaituee eta sinagogetan zigortuko; agintari eta erregeen aurrera eroango zaituee Nigaitik, autormen egin dagizuen hareen eta jentilen aurrean. Eroaten zaitueenean, ez egon zer eta zelan esango dozuen kezkatan: une haretan bertan adierazoko deutsue Jainkoak zer esan; ez dozue zuek berba egingo, zuen Aitaren Espirituak berba egingo dau zuen bidez.
Anaiak anaia eroango dau heriotzara, eta aitak semea; seme-alabak gurasoen aurka jagiko dira eta hil egingo dabez. Mundu guztiak gorroto izango deutsue Nigaitik; baina azkeneraino irauten dauana, horixe izango da salbatua.
Herri batean pertsegitzen bazaituee, egin ihes beste batera. Benetan dinotsuet: Gizonaren Semea etorri aurretik, ez dozuez Israelgo herri guztiak igaroko».