2011-07-12

El día del juicio le será más llevadero a Tiro y Sidón y a Sodoma que a vosotras - Auzi eguna eroangarriago izango da Tiro eta Sidonentzat, zuentzat baino.

Lectura del santo evangelio según san Mateo 11,20-24

En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido:
- ¡Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza.
Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras.
Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno.
Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy.
Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 11, 20-24

Aldi haretan, Jesus miraririk gehienak egin ebazaneko herriak gaitzesten hasi zan, bihozbarritu ez ziralako: «Ai zu, Korozain! Ai zu, Betsaida! Izan ere, Tiro eta Sidon uri jentiletan zuekan beste mirari jazo izan balitz, bihozbarrituak legokezan aspaldian, dolu-jantziz eta hautsez estalduta. Horregaitik, hau dinotsuet: auzi-egunean, Tiro eta Sidonek zigor bigunagoa izango dabe zuek baino.
Eta zu, Kafarnaum, zeruraino jagiko al zara? Lurraren barreneraino jausiko zara! Izan ere, zugan beste mirari jazo izan balitz Sodoman, gaur arte iraungo leukean. Horregaitik, hona nik dinotsuedana: auzi-egunean, Sodomak zigor bigunagoa izango dau zuk baino».