2011-06-22

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Mateo 7,15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- Cuidado con los falsos profetas; se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos; los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 7, 15-20
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Kontuz sasiprofetekin! Ardi-narruz jantzita jatortsuez, baina barrutik otso harrapariak dira. Euren egintzetatik antzemongo deutsezue. Elorritik batzen ete da mahatsik edota laharretatik ikurik? Zuhaitz onak frutu ona emoten dau, eta zuhaitz txarrak frutu txarra. Zuhaitz onak ezin dau frutu txarrik emon, ezta zuhaitz txarrak ere frutu onik.
Frutu onik emoten ez dauan zuhaitza ebagi eta sutara botaten da. Beraz, euren frutuetatik antzemongo deutsezue sasiprofetei».