2011-06-21

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Mateo 7,6. 12-14
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos; las pisotearán y luego se volverán para destrozaros.
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten; en esto consiste la Ley y los profetas.
Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos.
¡Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y pocos dan con ellos.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 7, 6. 12-14
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Ez emon txakurrei gauza sakratuak, ez bota txarriei zeuen harri bitxiak, hankapean erabili ez dagiezan eta, zuen kontra bihurturik, zatitu ez zagiezan.
Besteek zuei egitea nahi zeunkeen guztia, egin zuek ere besteei: horretan datza Liburu Santuek irakatsia.
Sartu zaiteze ate estutik; zabala da-eta hondamenerako atea eta nasaia bidea, eta asko dira hortik doazanak. Baina bai estua dala bizirako atea eta mehea bidea, eta gitxi dirala aurkitzen dabenak!».