2011-06-20

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Mateo 7,1-5

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- No juzguéis y no os juzgarán; porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros.
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo?
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: «Déjame que te saque la mota del ojo», teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita; sácate primero la viga del ojo; entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 7, 1-5
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Ez gaitzetsi inor, Jainkoak ere gaitzetsi ez zagiezan. Izan ere, zuek besteak zelan epaitu, holan epaituko zaitue Jainkoak; eta zuek zein neurriz neurtu, halakoaz neurtuko zaitue Jainkoak.
Zelan ikusten dozu senidearen begiko lasto-izpia eta ez zara zeure begiko habeaz ohartzen? Eta zelan esan daikeozu senideari: "Itzi egidazu zeure begitik lasto-izpia ataraten", zuk zeurean habea dozula? Itxurazale hori! Atara lehenengo zeure begitik habea, eta orduan ikusiko dozu garbi, senidearen begitik lasto-izpia atarateko».