2011-06-16

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Lucas 22,14-20

Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo:
- He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer, hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y, tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo:
- Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios.
Y, tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo:
- Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía.
Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo:
- Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros.

Jesu Kristo gure Jaunaren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 22, 14-20

Ordua etorri zanean, Jesus mahaian jarri zan apostoluekin eta esan eutsen:
«Baneban gogoa, sufridu aurretik pazko-afari hau zuekin egiteko. Hara Nik esan: ez dot gehiago Pazkorik ospatuko, hau Jainkoaren erreinuan bere betera heldu arte».
Eta kaliza bat hartu, esker oneko otoitza egin eta esan eban:
«Hartu egizue eta banatu zeuen artean. Hara Nik esan: ez dot gaurtik aurrera gehiago ardorik edango, Jainkoaren erreinua heldu arte».
Gero, ogia hartu eta, esker oneko otoitza eginez, zatitu eta emon egin eutsen, esanez:
«Hau nire gorputza da, zuentzat emoten dana. Egizue hau nire oroigarri».
Afal ondoan gauza bera egin eban kalizagaz, esanez:
«Kopa hau itun barria da, zuentzat isurtzen dan nire odolaz ezarria».