2011-06-10

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Juan 21,15-19

Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro:
- Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?
Él le contestó:
- Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice:
- Apacienta mis corderos.
Por segunda vez le pregunta:
- Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Él le contesta:
- Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Él le dice:
- Pastorea mis ovejas.
Por tercera vez le pregunta:
- Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó:
- Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice:
- Apacienta mis ovejas.
Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.
Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.
Dicho esto, añadió:
- Sígueme.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik Jn 21, 15-19

Jesusek, ikasleei agertu eta gosaldu ondoren, esan eutsan Pedrori: «Simon, Joanen semea, honeek baino maiteago al nozu?» Harek erantzun: «Bai, Jauna, badakizu maite zaitudana». Jesusek, orduan: «Janaritu egizuz nire bildotsak».
Bigarrenez itaundu eutsan Jesusek: «Simon, Joanen semea, maite al nozu?» Harek erantzun: «Bai, Jauna, badakizu maite zaitudana». Jesusek, orduan: «Zaindu egizuz nire ardiak».
Hirugarrenez itaundu eutsan Jesusek: «Simon, Joanen semea, maite al nozu?» Pedro tristetu egin zan maite al eban hirugarrenez itaundu eutsalako, eta erantzun eutsan: «Jauna, Zuk dana dakizu; Zuk badakizu maite zaitudana». Orduan, Jesusek esan eutsan: «Janaritu egizuz nire ardiak. Bene-benetan dinotsut: Gazteago zinanean, zeuk lotzen zenduan gerrikoa eta gura zenduan tokira joaten zinan; zahartzean, ostera, zuk besoak luzatu eta beste batek lotuko deutsu gerrikoa eta gura izango ez dozun tokira eroango zaitu».
Holan, zelako heriotzaz Jainkoari aintza emongo eutsan adierazo eban Jesusek. Ondoren, esan eutsan: «Jarraitu Niri».