2011-06-03

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Juan 16,20-23a
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría.
La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora; pero, en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza; pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik  Jn 16, 20-23a
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Bene-benetan dinotsuet: Negar egingo dozue eta aiene; mundua, barriz, poztu egingo da. Zuek triste egongo zaree; baina zuen tristurea poz bihurtuko da.
Emakumea, erditzerakoan, triste egon ohi da, ordua etorri jakolako; umea izan ondoren, ostera, ahaztu egiten da larrialdiaz, munduari gizaki bat jaio jakolako pozik.
Zuek ere triste zagoze orain; baina agertuko natxatzue barriro, eta poztu egingo zaree, eta zuen poza ez deutsue inork kenduko. Egun haretan ez deustazue ezer itaunduko».