2011-05-23

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Juan 14,21-26
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él.
Le dijo Judas, no el Iscariote:
- Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo:
- El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik Jn 14, 21-26
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Nire aginduak onartu eta beteten dituanak, horrexek nau maite, eta Ni maite nauana nire Aitak maite izango dau, eta Nik ere maite izango dot eta agertuko natxako».
Esan eutsan Judasek —ez Iskariotek, besteak baino—: «Jauna, zer dala-eta agertuko zatxakuz guri eta ez munduari?»
Jesusek erantzun eutsan: «Ni maite nauanak gordeko dau nire hitza; nire Aitak maite izango dau, eta Aita eta biok haregana etorriko gara eta haregan egingo dogu bizilekua. Ni maite ez nauanak, ostera, ez ditu gordeten nire hitzak. Eta entzuten dozuen berbea ez da nirea, bialdu ninduan Aitarena baino.
Zuekin nazan artean esan deutsuet hau. Baina Aitak laguntzailea, Espiritu Santua, bialduko deutsue nire izenean; Harek irakatsiko deutsue dana eta gogoratuazoko Nik esan deutsuedan guztia».

http://bizkeliza.org/index.php?id=68&L=1